amsterdam

Het Amsterdams staand horloge


Denijs Audebert

Gehuwd 1709. Overleden 1736. Werkzaam te Amsterdam. Refugié uit Argenton. Poorter van Amsterdam in 1709 en in hetzelfde jaar in de Waalse kerk gehuwd met Johanna van Grol. Werkplaats aan het Rokin (tegenover de Gapersteeg). Vervaardigde klokken en armilliaarsferen, gedreven door een uurwerk. In 1735 werd hem door de Staten van Holland octrooi verleend om aard- en wereldglobes, gedreven door uurwerken, te maken. Hij "Maeckt en verkoopt met Previlegie beweegbare globes". (advertentie in de Amsterdamsche courant van 2 juni 1736).

Bekend werk: horloges, staande klokken.


 
 

© 2023 copyright op alle informatie en afbeeldingen